Недвижен имот

Се продава недвижен имот (нива) со И.Л. 791 во индустриска зона Василево - Струмица.
Цена по договор.
Телефонски број:   075 711 448
Град:   Струмица
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7150  |  Објавен на: 06.2.2019  |  Гледаност: 74Информации за огласувачот
Лице за контакт: Софија
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.