Izdavanje na stan

Izdavam stan od 70m2 vo naselba Kapistec - Skopje.
Телефонски број:   075553687
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7173  |  Објавен на: 26.3.2019  |  Гледаност: 45Информации за огласувачот
Лице за контакт: Lile
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.