Плац во Кичево

Продавам плац во Кичево, 1800м2, деллив, можност за изградба на 4 индивидуални куќи. Најмал дел 450м2.
Чиста и комплетна документација.
Телефонски број:   00389 70 333434
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7261  |  Објавен на: 28.10.2019  |  Гледаност: 27Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.