Продавам BMX MAX

Продавам велосипед BMX MAX, во одлична состојба, сервисиран. Цена по договор.
Телефонски број:   078377512
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7264  |  Објавен на: 01.11.2019  |  Гледаност: 27Информации за огласувачот
Лице за контакт: Јелена
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.