Se prodava niva vo Bunardzik

Se prodava niva od 6000m2 na samiot vlez vo seloto Bunardzik, do ogradata na industriskata zona. Po urbanisticki plan na seloto nivata e predvidena za lesna industrija katastarska parcela 672/1 633/2.
Телефонски број:   075355196
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7357  |  Објавен на: 10.5.2020  |  Гледаност: 60Информации за огласувачот
Лице за контакт: Nada
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.