Seno

Prodavam 500 bali seno (vo Vladimirovo).
Телефонски број:   070806762
Град:   Berovo
Држава:   Makedonija

Оглас број: 7558  |  Објавен на: 11.4.2021  |  Гледаност: 36Информации за огласувачот
Лице за контакт: Jovan
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.