Placevi vo Dolno Sonje

Prodavam placevi vo Dolno Sonje od 1055m2 vo (gradezen reon) i 2053m2 (ne gradezen reon).
Телефонски број:   078297867
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7621  |  Објавен на: 20.7.2021  |  Гледаност: 26Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.