Оператор

Добиј можност да станеш дел од големото семејство на Виталиа.
Во рамките на твојот тим ќе добиеш поддршка за професионално усовршување, како и пријатна колегијална и работна средина.
Работни одговорности:
Работа на линија за производство на барови (преса, ладилник, печка, пакерка и друга опрема);
Оперирање со машината согласно работните упатства за безбедно ракување;
Почитување и придржување кон процедурата за производство;
Обезбедување квалитетен производ согласно НАССР системот и одржување соодветна хигиена во работниот простор;
Професионално и безбедно ракување со машината;
Физичка активност (постојано во движење, стоење, кревање на пакети, вреќи....)
Потребни квалификации:
- Завршено средно образование,
- Дисциплина и мотивација.
Телефонски број:   070381420
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7664  |  Објавен на: 29.10.2021  |  Гледаност: 86Информации за огласувачот
Лице за контакт: Виталиа Никола ДОО
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.