Часови по гитара

Давам часови по гитара. Цена 500 денари.
Телефонски број:   078/867-905
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7764  |  Објавен на: 07.6.2022  |  Гледаност: 44Информации за огласувачот
Лице за контакт: Тони
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.