Se prodavaat dve Furukawi 740

Dvete se od 2000 godina.
Cena: Ednata cini 18000 evra, a drugata 16000 evra.
Телефонски број:   078232356
Град:   Resen
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7779  |  Објавен на: 19.7.2022  |  Гледаност: 72Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.