Се бара медицинска сестра

Специјалистичката ординација по офталмологија ПЗУ ОКО од Скопје има потреба од медицинска сестра на неопределено работно време.
Сите заинтересирани кандидати да се јават телефонски или да пишат во inbox на овој оглас.
Телефонски број:   02/3064-150
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

Оглас број: 7797  |  Објавен на: 15.9.2022  |  Гледаност: 14Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.