Se iznajmuva garsoniera

Se iznajmuva garsoniera vo Novo Lisice.
Телефонски број:   076532128
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7815  |  Објавен на: 14.11.2022  |  Гледаност: 58Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.