Mimi Pink Hostel

6 sobi so sopstveni toaleti, internet, greenje, kablovska.
Телефонски број:   076950797
Град:   Ohrid
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7818  |  Објавен на: 21.11.2022  |  Гледаност: 63Информации за огласувачот
Лице за контакт: Katerina
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.