Продавам стан во Хром

Продавам стан од 64 м2 во Хром.
Телефонски број:   070 673616
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

Оглас број: 7197  |  Објавен на: 03.5.2019  |  Гледаност: 11Информации за огласувачот
Лице за контакт: Елена
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.