Продажба на нива

Се продава нива во с.Орман, скопско.
Телефонски број:   078288311
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7765  |  Објавен на: 08.6.2022  |  Гледаност: 56Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.