Prodavam placevi i nivi vo Rastak

Prodavam placevi i nivi vo Rastak, i toa:
- KP 678/3 so 924m2,
- KP 692/1 so 570m2,
- KP 692/5 so 683m2,
- KP 1439 so 476m2,
- KP 2394 so 1518m2.
Cena po dogovor.
Телефонски број:   076/225-605
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7769  |  Објавен на: 18.6.2022  |  Гледаност: 27Информации за огласувачот
Лице за контакт: Nade
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.