Fiskalen printer

Fiskalen printer se prodava za 6000 denari. Kupen vo Akcent.
Телефонски број:   072262417
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7837  |  Објавен на: 10.1.2023  |  Гледаност: 77Информации за огласувачот
Лице за контакт: Dusica
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.