Слики ·  Листа

Eлементи од монтажна Финска барака

Скопје

Се продаваат елементи од монтажна Финска барака – тип ПУТАЛО – 64м2 (ѕидови, прозори, врати, лимен кров), како...


Објавен на 22.2.2024 тука: Куќи-продажба    Содржина   Контакт


Email за пребарување за:

Барање Недвижности Категорија

По email ќе добиете известување кога ќе биде објавен оглас во оваа категорија
Земете резултати за нови огласи по email    тука: